ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

célzott reklámcélú adatkezelésről

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

1.1       Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 • az Érintettekről kezelt adatok köréről és
 • az Érintett jogairól.

 

1.2       Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

 

1.3 Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodik az adatok biztonságáról,
 • biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • biztosítja a megfelelő technikai, informatikai feltételeket.

 

 1. Adatkezelő

 

Az Adatkezelő:
Elnevezése: KISFAT Kft.
székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. XI. ép. 2. em. 11.
cégjegyzék száma: Cg.01-09-923862
adószáma: 14871137-2-42.
ügyvezető: Bokros Gábor
honlap: www.exclusivegroup.hu

www.exclusivecleaningservice.hu

www.excdesign.hu

www.exclusiveteambuilding.hu

www.exclusivegroupmagazin.hu

www.exclusivealpin.hu

www.exclusivepost.hu

www.mackotmindengyermeknek.hu

www.takaritoallasok.hu

www.exclusivewayoflife.hu

www.exclusiverealestate.hu

e-mail. cím: info@exclusivegroup.hu
mobil: +36-70-381-0862

 

 1. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

3.1       Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Érintett személyes adatát.

3.2       Érintettekről kezelt adatok köre:

 • neve
 • e-mail címe

 

3.3       Adatkezelés célja:

 • célzott reklámcélú anyag (hírlevél) küldése

 

3.4       Adatkezelés időtartama:

 • a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egy időben köteles az Érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.

 

 1. Az Érintett jogai:

 

4.1       A róla kezelt adatok körét megismerni.

 

4.2       Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • arról, hogy az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat
 • a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

 

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

4.3       A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

 

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

 

4.4       A róla kezelt adatok törlését kérni.

 

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

 

 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást a Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel,
 • melyekre jogszabály kötelezi.

 

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

 

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 • közérdekű archiválás illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez (pl: gyermektartás, munkaügyi per) miatt szükséges.

 

4.5       Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

 

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

 

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

4.6       Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes,
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

 

4.7       Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

 

4.8       Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő részére továbbítsa.

 

5          Adatkezelő adatközlési joga

 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem adhatja át.

 

6          Adatkezelő adattovábbítási joga

 

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.

 

 

 

 

7          Érintett jogorvoslati joga

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalunkon sütiket használunk a jobb működésért.
Nem fogadom el
Rendben
Beállításodat mentettük